1 oktober 2010

Blij Wijf

De telefoon gaat, ik neem op.
-       Met MB
-       Met bedrijf Z. Spreek ik met CG?
-       Nee, je spreekt met MB, zo nam ik net ook op (streng mens 1)
-       Is CG aanwezig?
-       Nee die is er niet
-       Wanneer kan ik CG wel bereiken?
-       Mag ik vragen waar het over gaat?
-       Over een aanbieding van bedrijf Z
-       Ik woon hier ook en maak ook gebruik van die faciliteiten. Leg het eens aan mij voor
        (streng mens 2)
-       We willen het aanbod doen aan het bedrijf A van CG
-       Bedrijf A is van mij (streng mens 3)
-       Aha, dan moet ik u dus hebben. Heeft u even tijd
-       Dat ligt er aan waar het over gaat
-       Zakelijk aanbod
-       Nee dank je, we hebben net een contract met een ander bedrijf gesloten (blij wijf 1) 

Snotjong